INDIVIDU

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor jou als individu.

TEAM & ORGANISATIE

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor teams en organisaties.

Team en Organisatie


Om organisaties in kaart te brengen worden in de praktijk schema's en modellen gebruikt. Een veel gebruikte wijze van voorstelling van een organisatie is die van de 'blauwdruk', waaronder wordt verstaan de formele organisatie. Het gaat hierbij om de gewenste organisatiestructuur.

In mijn adviesprojecten richt ik me in eerste instantie op de 'rooddruk', een begrip dat verwijst naar de feitelijke organisatorische processen en onderstromen van individuen en groepen, wat het inzicht in de effectiviteit van een individu en organisatie vergroot. Ik heb vooral oog voor de mens in de organisatie.

Mijn adviesprojecten betreffen veelal het begeleiden van (verandering) processen in de fase dat er een 'blauwdruk' helder is, maar het feitelijk functioneren van het team (nog) niet samenvalt met de ambities. Daar waar ik gevraagd wordt te adviseren, wordt uiteindelijk de totaliteit van de organisatie en het individu als geheel als uitgangspunt genomen, zowel de 'blauwdruk' als 'rooddruk'.

Andere voorbeelden van adviesprojecten van Kracht Ontwikkeling en Advies zijn; conflictbemiddeling, intervisiebegeleiding, interim management , Lean management, zelfsturende teams bouwen en 720° Feedback.